Medical Sports Medicine

KT Tape Benelux

KT Tape Benelux

KT Tape Benelux is officieeldistributeur van KT Tape voor Nederland, België en Luxemburg. KT Tape is marktleiderwereldwijd en innovator van Kinesiologie tape. KT Tape Benelux vergroothiermee het marktaanbod, -datbinnen Nederland en België-, slechts bestaatuit de "traditionele" katoenenrekbare tapes. KT Tape Benelux biedteenserieproductenterpreventie van blessures, het herstel versnelt en pijnvermindert, die qua eigenschappenonvergelijkbaar is met het huidigemarktaanbod.

Al in 2012, -toen men in Nederland nauwelijks van Kinesiologie tapes had gehoord-, introduceerde KT Tape reeds KT Tape PRO; eenultralichtesynthetische tape die tegen water kanen velemalenkrachtiger en effectiever isgeblekendan de katoenenkinesiologische tapes en bovendienlangerblijftzitten. Dezesynthetische PRO tape wordttegenwoordigvooralgebruiktbinnen de (top)sport door de sportfysiotherapeut. Zozie je Alexis Sanchez, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Victoria Azarenka,  James Harden en veleanderenregelmatig KT Tape PRO dragentijdenscompetitie.

KT Tape was het eerstemerkdateenvoudige tapinginstructievideo'sonline publiceerde, waarmeeze de individuelesporter in staatsteldezelfveelvoorkomendeblessurestetapen.

http://www.kttapebenelux.combiedtonline 60 eenvoudigeinstructievideo’saan die men kangebruikenvoor de behandeling van de  meestvoorkomendeblessures.  Daarnaastzijn de meeste taping instructiesooktedownloadenalsprintbareinstructie. Tenslottehebbenwijeenbeknoptetapinggidssamengesteld, met tapingapplicatiesvoor de top-10 meestvoorkomendeblessures. Verder kun je altijdcontact met ons opnemenvoor (para)medische of anderevragen.  KT Tape kun je direct in onzewebshopbestellen. 

Contact Details

Contact: KT Tape Benelux

Address: de wetstraat 11, 3743 KR Baarn de wetstraat
Baarn -3743 KR, Arnhem, Netherlands

Phone: +31 355 447 063

Website: kttapebenelux.com

Business Ratingrate this

0 People Rated

Tags:

best sport tape, injury tape, kt buy tape, KT Tape Order,

Please complete form below to contact

Name:*  
Email:*  
Phone:  
Subject:*  
Message:*  
Enter total of * 8+2=
   
     
photos not found!
Login or Sing-up to post review business.

WOLFSON BERG LIMITED

The World's No1 Leader In Advanced Anabolic Bodybuilding Supplements For Bulking. Legal Steroids Online 100%! Australia steroid Labs legal steroids alternative to HGH, Testosterone, Deca Durabolin, Winstrol, Anabolics, Dianabol for bodybuilding.  read more...

Glenelg Orthopaedics

Glenelg Orthopaedics has been providing quality orthopaedic care to Adelaide since 2005.Dr Gavin Nimon has extensive experience in sports injuries. Whether you're a professional athletes or a office worker, Dr Nimon understands the desire to be back i read more...

Ken's Pharmacy

When it comes to your health, you want quick, reliable service. With more than 30 years of experience between the owners, Ken's Pharmacyprovidesresidents in the Crete, NE, area with quality and efficient prescription drug services.  Thi read more...

Spine Institute Northwest

Established in 1998, Spine Institute Northwest offers a variety of treatment options for patients with chronic or acute spine and extremities pain. Primarily focusing on early prevention. read more...

North County Physical Therapy

For over 35 years North County Physical Therapy has been providing caring, effective and efficient rehabilitation services for Northern San Luis Obispo and Southern Monterey Counties. North County Physical Therapy provides clinical facilities in Atascadero and P read more...

Kryozen

Kryozen offers whole body cryotherapy, one of the fastest growing, holistic wellness solutions that enables the body to naturally recover at the cellular level. read more...